Leasing dla lekarzy, kosmetologów, weterynarzy

medycyna

Finansujemy zakup maszyn, urządzeń medycznych i kosmetycznych dla lekarzy, gabinetów kosmetologicznych i kosmetycznych oraz gabinetów weterynaryjnych na uproszczonych procedurach.

 • Minimalna opłata wstępna
 • Szybkie procedury
 • Wybór najlepszej oferty
 • Doradztwo finansowe i prawne
 • Profesjonalna obsługa doradców

Leasing dla lekarzy orak kosmetologów charakteryzuje sie uproszczoną procedurą, szybką realizacją i małymi kosztami. Urządzenia podlegające uproszczonym procedurom. Finansujemy leasingiem zakup:

 • Unity
 • USG
 • Aparaty rentgenowskie
 • Autoklawy
 • Tomografy
 • Rezonanse
 • Lasery medyczne
 • Lasery dermatologiczne i kosmetyczne
 • Inny, dowolny sprzęt medyczny

Jakie dokumenty są wymagane do leasingu?

 • Dowód osobisty
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Dyplom lekarza
 • NIP
 • Regon
 • Wpis CEIDG lub KRS
 • Wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich lub do rejestru niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

Kto może skorzystać z leasingowej procedury medycznej dla Lekarzy?

 • Prywatne praktyki lekarskie
 • Lecznice wetrynaryjne
 • NZOZ
 • Spółki cywilne, jawne i prawa handlowego - lekarskie
 • Gabinety kosmetologiczne

Warunki finansowe leasingu

  • Niska opłata wstępna lub brak opłaty
  • Możliwość rozłożenia VAT-u na raty - w leasingu finansowym
  • Leasing operacyjny lub finansowy - do wyboru przez klienta
  • Okres finansowania od 12 m-cy do 60 m-cy
  • Decyzja w jeden dzień!