Blog

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami oraz przepisami z zakresu leasingu, kredytów, oddłużania hipotecznego, restrukturyzacji i najnowszego orzecznictwa w tym zakresie.

Szkoda lucrum cessans

12-11-2021 Wyświetleń:1027 Blog Super User - avatar Super User

Szkoda lucrum cessans Utracone korzyści lucrum cessans - zgodnie z art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z kt(...)

Spór o Franki

11-08-2021 Wyświetleń:568 Blog Super User - avatar Super User

Spór o Franki Od kilku lat problem kredytów hipotecznych indeksowanych / denominowanych nie schodzi z czołówek serwisów informacyjnych. O co chodzi tak naprawdę w sporach sądowych dotyczących kredytó(...)

Upadłość konsumencka po 24 marca 2020 r…

07-03-2020 Wyświetleń:1679 Blog Super User - avatar Super User

Upadłość konsumencka po 24 marca 2020 r. W dniu 30  sierpnia 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, A. Duda podpisał USTAWĘ o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektóryc(...)

Procedury leasingowania motocykli

02-03-2019 Wyświetleń:1980 Blog Super User - avatar Super User

Procedury leasingowania motocykli Marzenie o dwóch kółkach może być łatwiejsze do zrealizowania za pomocą finansowania leasingiem operacyjnym lub finansowym. Zakup motocykla do nierzadko wydatek o(...)

Rozliczenie stron umowy leasingu z klauz…

04-03-2016 Wyświetleń:5402 Blog Super User - avatar Super User

Rozliczenie stron umowy leasingu z klauzulą waloryzacyjną Elementy konstrukcyjne umowy tzw. leasingu denominowanego W niniejszym artykule, z uwagi na drastyczny w ostatnim okresie wzrost przypadków (...)

Leasing czy kredyt - jakie finansowanie …

30-01-2016 Wyświetleń:4920 Blog Super User - avatar Super User

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie wybrać dla firmy. Czy to w leasingu, czy kredycie, wykorzystując różne instrumenty, przedsiębiorca odliczy koszty od podstawy opodatkowania - rozmowa dla Magazy(...)

Upadłość konsumencka - czy warto?

22-01-2016 Wyświetleń:4311 Blog Super User - avatar Super User

Upadłość konsumencka - czy warto? W dniu 31 grudnia 2015 roku minęło 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ówczesnego Prawa upadłościowego i naprawczego, polegającej na wprowadzeniu znaczących u(...)

Pozew – czyli odzyskiwanie roszczeń prze…

22-01-2016 Wyświetleń:4633 Blog Super User - avatar Super User

Pozew – czyli odzyskiwanie roszczeń przed Sądem Nie ulega wątpliwości, iż na przestrzeni ostatnich 26 lat nasze społeczeństwo uległo znaczącej przemianie odzwierciedlającej się zarówno w sferze menta(...)

Zabezpieczenie wierzytelności więcej niż…

21-01-2016 Wyświetleń:6148 Blog Super User - avatar Super User

Nie ma przeszkód do zabezpieczenia tej samej wierzytelności więcej niż jedną hipoteką na tym samym przedmiocie To sedno postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17.06.2015r. wydanego w sprawie o sygn(...)

Wartości zwróconego przedmiotu leasingu…

21-01-2016 Wyświetleń:3596 Blog Super User - avatar Super User

Ustalenie wartości zwróconego przedmiotu leasingu Zasadą jest, że dochodzona przez finansującego należność z tytułu niezapłaconych rat leasingowych, powinna zostać zmniejszona o wartość odzyskanego p(...)

Rekomendujemy portal leasingowy: www.strefaleasingu.pl oraz portal ogłoszeń wynajmu: www.najnajem.pl