Leasing zwrotny

maszyna

Leasing zwrotny jest produktem finansowym pozwalającym przedsiębiorcom na pozyskanie dodatkowych środków finansowych - gotówki. Przedsiębiorca dysponując środkiem trwałym, np. pojazdem, maszyną lub innym sprzętem może podpisać umowę leasingu zwrotnego, w której będzie jednocześnie korzystającym oraz dostawcą. Leasingodawca - korporacja leasingowa - zapłaci za przedmiot leasingu zwrotnego bezpośrednio na konto korzystającego - dostawcy.

Leasing zwrotny

Wygodny i szybki sposób na pozyskanie gotówki - w oparciu o refinansowanie posiadanego środka trwałego.

Przykład:

Przedsiębiorstwo "XYZ" dysponuje 3 letnim samochodem osobowym marki Ford Mondeo na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Samochód został zakupiony za gotówkę i stanowi środek trwały w firmie. Obecnie przedsiębiorstwo "XYZ" potrzebuje gotówki w wysokości 40 000 zł. Przedsiębiorstwo może podpisać umowę leasingu zwrotnego na przedmiotowy pojazd. Firma leasingowa zapłaci na podstawie zawartej umowy leasingu zwrotnego przedsiębiorstwu "XYZ" kwotę za pojazd, pomniejszoną o wstępną opłatę leasingową (kompensata), np. 10%. W ten sposób samochód stanie się przedmiotem leasingu, a przedsiębiorstwo pozyska gotówkę na kolejną inwestycję.

Leasing zwrotny charakteryzuje się:

  • uproszczoną procedurą zawarcia umowy
  • pozwala na pozyskanie dodatkowej gotówki na rozwój firmy lub inny dowolny cel
  • pozwala firmie na korzystanie z sprawdzonego środka trwałego, np. pojazdu

Proces podpisania umowy leasingu zwrotnego:

  • Kontakt z doradcą leasingowym
  • Przygotowanie oferty przez doradcę leasingowego
  • Przesłanie skanów dokumentów do doradcy leasingowego
  • Akceptacja i podpisanie umowy leasingowej
  • Zapłata za przedmiot leasingu
  • Zapłata